Europese website Meat-the-facts

Meat the facts

Beeld: Screenshot website Meat the facts

Eind september werd in het Europees Parlement de website Meat the facts gelanceerd. Het doel van deze website is om alle fabels rondom de veehouderij en de vleesproductie tegen te gaan. 

Er is veel discussie over vlees en de veehouderij. Volgens de organisaties achter de website Meat the facts wordt dit debat gedomineerd door belangengroepen die vooral mythes en radicale standpunten verspreiden. Dit wordt versterkt door op sociale media en in de pers. Hierdoor krijgen veel mensen een verkeerd en negatief beeld van de veehouderij en de vleesproductie. 

Achter Meat-the-facts zitten meer dan een dozijn Europese veeorganisaties. Gezamelijk laten zij de andere kant van het verhaal zien, zodat er meer balans ontstaat en de feiten worden weergegeven. Op de website worden de meest gebruikte mythes rondom vlees en veehouderij weerlegd. Bijvoorbeeld de fabel dat er 15.000 liter water nodig zou zijn om één kilo rundvlees te produceren. In werkelijkheid is er ongeveer 50 liter vers water nodig.

De Nederlandse website Vlees.nl is blij met dit initiatief. Op de website staat: "De maatschappelijk discussie over de hoofdthema’s rond kwaliteit, gezondheid, dierenwelzijn en duurzaamheid gaat door. Het kan echter niet zo zijn dat kritiek niet op feiten is gebaseerd en dat ook geen eerlijke dialoog gevoerd wordt met de vele betrokkenen, die dagelijks zorgen voor hoogwaardig en verantwoord geproduceerd voedsel." 

Lees ook
Flexitariër eet nog steeds vlees

Flexitariër eet nog steeds vlees

De afgelopen 10 jaar groeide het aantal flexitariërs in Nederland. Van 14 procent in 2011 naar 43 procent in 2019. De vleesconsumptie laat een ander beeld zien. Nederlanders gingen 2 kilo minder vlees eten.

Vrieshuizen nog steeds vol friet en vlees

Vrieshuizen nog steeds vol friet en vlees

De koel- en vrieshuizen in Nederland liggen nog altijd vol met vooral frites en vlees. Dat signaleert de Rabobank. De bank verwacht niet dat dit snel zal afnemen.

Henk en Bart Schellekens nemen Bon Vivant over

Henk en Bart Schellekens nemen Bon Vivant over

Sinds 1987 verzorgt de coöperatie Bon Vivant de in‐ en verkoop van scharrel‐ en biologisch vlees in Nederland. De coöperatie gaat nu verder onder leiding van Henk en Bart Schellekens. Zij willen de consument het meest diervriendelijke, gezondste en kwalitatief beste vlees van Nederlandse bodem bieden.