FrieslandCampina onderzoekt mogelijkheden Ultra Diepe Geothermie

Friesland Campina

Ultra Diepe Geothermie zou 30 procent van de warmte die de industrie nodig heeft in de toekomst kunnen leveren. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, EBN, TNO en zeven consortia van bedrijven hebben op 19 juni 2017 de Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) ondertekend.

Dit is een belangrijke stap om de mogelijkheden voor UDG in Nederland in kaart te brengen en een basis te leggen voor verdere ontwikkeling van deze technologie. De Green Deal werd ondertekend tijdens de jaarlijkse presentatie van het EBN-rapport ‘Focus on Energy’ in Den Haag.

Geothermie

Bij Geothermie wordt warmte uit de diepe ondergrond naar het oppervlak gehaald. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot in Nederland. Minister Kamp: “De Green Deal Ultradiepe Geothermie is een belangrijke stap om de potentie voor UDG in Nederland in kaart te brengen en een bijdrage te leveren aan het behalen van de doelen uit het Energieakkoord en de Energieagenda.”

FrieslandCampina

FrieslandCampina vertegenwoordigt een van de zeven consortia die binnen afzienbare tijd een UDG-project in Nederland wil ontwikkelen. Geologisch onderzoek moet duidelijk maken of er in Nederland geschikte warmtebronnen kunnen worden aangeboord. Als de eerste boringen veelbelovend genoeg zijn, kunnen de projecten door ontwikkeld worden. Zo onderzoekt FrieslandCampina samen met En natuurlijk en Bouwgroep Dijkstra Draisma in Leeuwarden naar mogelijkheden voor het toepassen van Geothermie. In 2020 zijn de eerste resultaten van de pilotprojecten beschikbaar.

Ultra Diepe Geothermie

Geothermie biedt goede mogelijkheden om de lagere temperatuur warmtevraag duurzaam in te vullen. Voor de verduurzaming van de hogere temperatuur warmtevraag in bijvoorbeeld de procesindustrie is het noodzakelijk om geothermie op grotere diepten toe te passen dan tot nu toe gebruikelijk. UDG is gericht op het benutten van warmte op een diepte van meer dan 4.000 meter. In principe moet het mogelijk zijn om 30 procent van de industriële warmtevraag te voorzien met UDG.

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Lees ook
Verstegen Spices & Sauces genomineerd voor de EZK Energy Award

Verstegen Spices & Sauces genomineerd voor de EZK Energy Award

Verstegen Spices & Sauces is een van de drie genomineerden voor de EZK Enery Award 2022. Dat is een award voor bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en/of het gebruik van hernieuwbare (duurzame) warmte. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt de prijs beschikbaar.

Column: Ook plantaardig?

Column: Ook plantaardig?

Ook FrieslandCampina doet mee aan de energie- en de eiwittransitie. Hoe? Door naast zuivel ook ruimte te maken voor plantaardige producten. Eerder dit jaar kwam FrieslandCampina met een klimaatplan met scherpe doelstellingen voor 2030. Wat betreft de energietransitie zijn de maatregelen drastisch. Uiterlijk 2050 willen wij netto-klimaatneutraal produceren....

Kipster en Lidl willen Nederlandse landbouw verduurzamen

Kipster en Lidl willen Nederlandse landbouw verduurzamen

Kipster en Lidl vieren het eerste lustrum. De boer en supermarkt zetten in op verduurzaming Nederlandse landbouw met meer dierenwelzijn, minder uitstoot en radicale transparantie. Ze zetten verschillende stappen op dit gebied, zoals de eerste Pigster boerderij, de nieuwe Kipsterfarm, 24/7 transparantie en hanenvlees.