FrieslandCampina voegt productie dagverse zuivel Rotterdam en Maasdam samen

FrieslandCampina persbericht dagverse zuivel Rotterdam

FrieslandCampina heeft het voornemen om de productie en logistiek van dagverse zuivel in Rotterdam samen te voegen met de dagverse zuivelproductie in Maasdam en twee melkpoedertorens in Leeuwarden te sluiten. Hiermee wil het bedrijf stappen zetten in de transitie naar een productportfolio met meer focus op zuivelproducten met toegevoegde waarde. Door de voorgenomen samenvoeging in Maasdam reduceert FrieslandCampina de CO2-uitstoot van zijn dagverse zuivelproductie met 30 procent.

De productielocaties maken deel uit van FrieslandCampina Food & Beverage. In Leeuwarden verdwijnen als gevolg van de voorgenomen sluiting van de melkpoedertorens 55 van de 750 arbeidsplaatsen en in Rotterdam komen 142 arbeidsplaatsen te vervallen. Tegelijkertijd ontstaan in Maasdam als gevolg van de samenvoeging circa 40 nieuwe arbeidsplaatsen bovenop de bestaande 267. De aanpassingen in het productienetwerk leiden tot eenmalige kosten van ongeveer 45 miljoen euro.

Roel van Neerbos, President FrieslandCampina Food & Beverage: “We werken aan een toekomstbestendig en duurzamer productienetwerk. De weloverwogen transitie naar een productportfolio dat tegemoetkomt aan de marktvraag naar duurzamere producten met toegevoegde waarde, zoals bijvoorbeeld zuivel onder het ‘On the way to PlanetProof’-keurmerk, is daarbij ons vertrekpunt. Dit heeft geleid tot het besluit onze dagverse zuivelactiviteiten onder te brengen in Maasdam en twee melkpoedertorens in Leeuwarden te sluiten. We realiseren ons dat dit voor de betrokken medewerkers hard aankomt. Uiteraard zullen we hen zo goed mogelijk begeleiden.”

Sociaal Plan
Als gevolg van dit voornemen zullen de twee melkpoedertorens in Leeuwarden per 1 mei 2022 worden gesloten. De locatie in Rotterdam sluit uiterlijk in december 2023. De medewerkers en vakbonden zijn geïnformeerd en de medezeggenschap is om advies gevraagd. FrieslandCampina past het Sociaal Plan toe en ondersteunt de betrokken medewerkers bij het vinden van een nieuwe baan.

Bron: Persbericht 

Thema's
Lees ook
Nieuwe Sales Director FrieslandCampina Consumer Dairy Netherlands

Nieuwe Sales Director FrieslandCampina Consumer Dairy Netherlands

FrieslandCampina Consumer Dairy Netherlands heeft een nieuwe Sales Director. Bob Mulder gaat vanaf 1 oktober 2022 deze functie vervullen en volgt Dieuwer van Staveren op.

Omzet en winst FrieslandCampina verbeteren in eerste halfjaar 2022

Omzet en winst FrieslandCampina verbeteren in eerste halfjaar 2022

De omzet en winst van FrieslandCampina zijn in het eerste halfjaar van 2022 verbetert, meldt het bedrijf in een halfjaarbericht. De netto-omzet steeg met 19,4 procent naar 6,6 miljard euro. In de eerste helft van 2021 was dat 5,5 miljard euro.

Melkprijs stijgt naar recordhoogte

Melkprijs stijgt naar recordhoogte

De prijs die boeren voor melk krijgen ligt bijna twee keer zo hoog als een jaar geleden. FrieslandCampina hanteert in juli een garantieprijs van 60 cent per liter. Nooit eerder betaalde het bedrijf zoveel voor een liter melk.