Ben & Jerry’s optimaliseert perslucht, want ook lucht kost geld

In iedere stap van het productieproces bij Ben & Jerry’s in Hellendoorn - een ijsproducent met een missie - wordt perslucht gebruikt. Een aandrijfmedium waarvan steeds meer het besef groeit dat ook lucht geld kost.

Ben & Jerry’s heeft één doel: het best mogelijke ijs maken. Onderdeel van deze missie is: een duurzame bedrijfsvoering. Om dit te behalen horen ze efficiënt om te gaan met de beschikbare middelen. Het is daarom niet verwonderlijk, dat alles in de productie gemonitord, gemeten en geanalyseerd wordt. Alleen bij het gebruik van perslucht was er nog een grote stap te maken richting efficiëntie.

Optimale druk

Hiervoor werkt Ben & Jerry’s samen met automatiseringsbedrijf Festo. Zij ontwikkelden een module die op ieder punt in de productielijn kan worden aangesloten waar perslucht wordt gebruikt. De module verzamelt vervolgens data en toont deze op een web-based dashboard. Daar kun je dan heel simpel zien welke besparingen je kunt doen met de ingestelde druk. Voorbeelden van de gegevens die het dashboard toont zijn bijvoorbeeld getallen en grafieken over de geleverde druk en flow, het verbruik en de besparing. “De optimale druk is waarschijnlijk heel wisselend”, aldus André Senkeldam, technisch specialist bij Ben & Jerry’s. “We gaan beginnen met de metingen van de huidige situatie. Die gebruiken we als nulmeting. Daarna gaan we er een reduceer tussen zetten en weer meten. Zo kunnen we in de grafieken zien wanneer we de optimale druk te pakken hebben. We doen dat batchgewijs.”

Efficiënt produceren

De gehele persluchtvoorziening bij Ben & Jerry’s is gestandaardiseerd op de module van Festo. Met behulp van een flow- en drukmeter en de benodigde intelligentie kan de ijsproducent slim kijken naar haar efficiëntie en energieverbruik. Martijn Schavemaker, utility engineer  bij Ben & Jerry’s vertelt daarover: “Het proces moet vooral zo eenvoudig mogelijk worden ingericht. Deze monitoring tools bieden daarbij een grote meerwaarde. We zien direct waar de winst zit en hoe groot die winst kan zijn.”

Kwaliteit

Niet alleen het verbruik van perslucht is een punt van aandacht bij Ben & Jerry’s, maar ook de persluchtkwaliteit. Deze wordt namelijk ook in het product zelf gemengd. Festo neemt ook dat aspect voor zijn rekening, en doet metingen op microbiologie om de kwaliteit te waarborgen. Samen met het kennisplatform Safe Food Factory is een rapport opgesteld waarbij alle aspecten van hygiënische perslucht worden behandeld. Festo is blij met klanten zoals Ben & Jerry’s, omdat ze zien dat de ijsproducent met zorg wil produceren om de kwaliteit van hun producten zo hoog mogelijk te krijgen. De meeste optimalisaties die worden voorgesteld door Festo worden door Ben & Jerry’s overgenomen in het productieproces.

Door: Janet Kooren

Lees het volledige artikel in EVMI nummer 8 van 2018. Bestel hier twee gratis proefnummers.

Lees ook

Unilever wordt voorzichtiger met glyfosaat

Hoewel sporen van glyfosaat alomtegenwoordig zijn in voedingsmiddelen, kiest Unilever toch voor actie. Aanleiding is het nieuws over de aanwezigheid van glyfosaat in Ben & Jerry's, het ijsmerk dat zich richt op bewust levende mensen. Dick Veerman - Foodlog Eigenaar Unilever van het ijsmerk Ben & Jerry's heeft besloten voorzichtiger te worden met de aanwezigheid van glyfosaat in grondstoffen. De stof zou voor mensen kankerverwekkend zijn. Al vele jaren woedt een wetenschappelijke strijd over de vraag of dat zo is. Afgelopen week werd de aanwezigheid van het omstreden bestrijdingsmiddel in...

Ben & Jerry’s slachtoffer glyfosaatonderzoek

Ben & Jerry’s slachtoffer glyfosaatonderzoek

De fractie van de Groenen in het Europees Parlement maakte 10 oktober bekend dat er in de ijsjes van Ben & Jerry's sporen van glyfosaat zijn aangetroffen. Morgen vergadert het Parlement over het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel. Door Cécile Janssen - Foodlog In 12 van de 14 in Europa verkochte ijssoorten van Ben & Jerry's komen glyfosaatsporen...

Clearpoint steriele filters en stoomfilters

Beko Technologies heeft de productielijn Clearpoint uitgebreid met steriele filters en stoomfilters, die geschikt zijn voor de strengste hygiënische vereisten. Het is nu mogelijk om Clearpoint-filters te plaatsen waar steriele of stofvrije verzadigde stoom is vereist. Te denken valt aan de voedings- en drankenindustrie, zoals brouwerijen en de zuivelindustrie, alsmede de farmaceutische en chemische industrie. 3E filterelementen De Clearpoint filtertechnologie is geschikt voor een groot aantal verschillende systemen. Met de innovatieve 3E filterelementen (3E staat voor Energie Efficiënt Element)...