‘Klimaatakkoord Parijs kost Nederland 500.000 koeien’

Koe

Het kost Nederland de komende jaren naar schatting €2,1 miljard om de melkveestapel te laten krimpen. Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen en te voldoen aan de ammoniakwetgeving van de Europese Unie moeten in Nederland voor 2030 ruim 500.000 koeien verdwijnen.

Onderzoek Louis Bolk Instituut

Dat concludeert Milieudefensie op grond van een nieuw onderzoek door het Louis Bolk Instituut. Technische oplossingen om tot de afgesproken CO2-reductie te komen zouden tekortschieten, blijkt uit het onderzoek. Bart van Opzeeland, campagneleider voedsel van Milieudefensie: “Milieudefensie vindt dat de zuivelconsumptie moet dalen. De overheid moet hier voor zorgen en dit jaar nog inzetten op een robuust lange termijnbeleid zodat boeren niet langer bungelen."

Boerderij merkt op dat "de keiharde milieunoodzaak van veel maatregelen in het rapport niet hard onderbouwd wordt. De onderzoekers van het Louis Bolk Instituut stellen dat bij veel zaken nog slagen om de arm moeten worden gehouden." De genoemde kosten zouden het gevolg zijn van "ongeveer €900 miljoen per jaar door gederfde opbrengsten in de zuivelketen en ruim €800 miljoen vanwege compensatie voor boeren." Foodlog berekende recent dat er ongeveer voor €1 miljard aan zogeheten toxic assets boven de Nederlandse melkveehouderij hangt uit hoofde van afspraken met de EU die Nederland niet is nagekomen.

De Tweede Kamer vraagt om een reactie van het kabinet op het rapport - en andere - over het effect van de klimaatafspraken van Parijs. Daar is een verdere cijfermatige inschatting voor nodig.

Bron: Foodlog

Lees ook:

   
Lees ook
Foodsector verduurzaamt te langzaam, ondanks ambitie

Foodsector verduurzaamt te langzaam, ondanks ambitie

Uit onderzoek van consultancybureau P2 blijkt dat de foodsector sneller moet verduurzamen om de ambities uit het Klimaatakkoord voor een lagere CO2-productie waar te kunnen maken. Bedrijven willen wel, maar laten zich afremmen door investeringskosten en korte termijnvisie.

Louis Bolk Instituut verjongt en vernieuwt

Louis Bolk Instituut verjongt en vernieuwt

Het Louis Bolk Instituut, een onafhankelijk kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid, verjongt en vernieuwt. Naast de nieuwe directeur Ilse Geijzendorffer en nieuwe onderzoekers, komt er een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht in de persoon van Anne-Marie Spierings. Daarnaast is er een nieuwe website gelanceerd en staan er...

Rapport toekomst melkveehouderij: vier scenario’s voor 2030

Rapport toekomst melkveehouderij: vier scenario’s voor 2030

Hoe ziet de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij eruit? Met die vraag stapte FrieslandCampina naar Wageningen University & Research. Het resultaat is een rapport van 88 pagina’s, waarin Wageningen Economic Research de mogelijkheden op basis van economische modellering onderzoekt. De Wageningse onderzoekers verkenden de mogelijke ontwikkelrichtingen...