'Leerstoelendans' bij Humane Voeding in Wageningen

Wageningen University benoemt per 1 juni 2015 twee gewoon hoogleraren bij de afdeling Humane Voeding. Prof. Ellen Kampman en prof. Edith Feskens zijn nu persoonlijk hoogleraar aan Wageningen University. Ze volgen prof. Frans Kok en prof. Pieter van ’t Veer op maar krijgen een andere leeropdracht.

Prof. Edith Feskens gaat de nieuwe leerstoel Voeding in de levenscyclus bekleden. Ze is nu nog persoonlijk hoogleraar met als aandachtgebied voeding en het metabool syndroom. Feskens volgt prof. Frans Kok op, die hoogleraar Voeding en gezondheid is. Kok gaat in de loop van dit jaar met emeritaat.

Prof. Ellen Kampman gaat de leerstoel opdracht Voeding en chronische ziekten bekleden. Ze is nu als persoonlijk hoogleraar met als aandachtsgebied voeding en kanker. Tot 1 oktober is prof. Kampman nog buitengewoon hoogleraar Voeding en kanker aan de Vrije Universiteit in Amsterdam namens de Alpe D’HuZes, en senior onderzoeker bij het Radboud MC in Nijmegen.

Kampman volgt prof. Pieter van ’t Veer op, die nu hoogleraar Voeding en epidemiologie is. Van 't Veer zal zich als hoogleraar gaan richten op brede vraagstukken op het grensvlak van voeding, duurzaamheid en volksgezondheid en treedt daarmee terug als leerstoelhouder.

Vernieuwing

Volgens de raad van bestuur van Wageningen UR geeft de herschikking van vakgebieden vernieuwing van het vakgebied Humane voeding in het algemeen en een sterkere aandacht voor voeding in het licht van de levenscyclus en rond chronische ziekten in het bijzonder.

Overigens hebben de omschrijvingen van de leeropdrachten van prof. Kampman en prof. Feskens nog een voorlopig karakter.

Lees ook: