Meer toezicht Skal op verkoop biologische producten

biologisch keurmerk

Vanaf 1 januari 2021 gaat Skal meer toezicht houden op de verkoop van biologische producten bij winkels en verkooppunten. "Skal Biocontrole, verantwoordelijk voor het toezicht op de biologische productieregels, ondersteunt de verkooppunten bij het in praktijk brengen van de huidige eisen en de mogelijke certificatieplicht die hierop volgt", meldt de organisatie op de website.

Volgens de Europese regelgeving moeten ook verkooppunten van biologische producten aan de certificatieplicht voldoen. Deze geldt al voor agrarische, verwerkende en de logistieke bedrijven in de biologische keten. Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit heeft Skal Biocontrole aangewezen om deze certificatie in de praktijk te brengen en toezicht te houden op de naleving van de biologische regelgeving.

Handelingen met biologische producten

Skal gaat toezien op de certificatie van verkooppunten die handelingen met biologische producten uitvoeren, zoals snijden en verpakken, afbakken, combineren van losse producten (bijv. noten) en onverpakte verkoop. Supermarkten, speciaalzaken en marktkramen die dergelijke handelingen uitvoeren krijgen meer controle van Skal. "Dit draagt bij aan een betrouwbaar biologisch product van producent tot consument", aldus de organisatie.

Certificatiecheck

Met de door Skal ontwikkelde Certificatiecheck kunnen ondernemers nagaan of hun verkooppunt onder de certificatieplicht valt. Voor verkooppunten die alleen voorverpakte biologische producten verkopen, is certificatie niet altijd verplicht. Verkooppunten die gecertificeerd moeten worden, kunnen zich vanaf november aanmelden voor certificatie. Voor de grotere winkelketens geldt dat dit centraal gebeurt.

“Wij willen de implementatie van deze certificatieplicht zo gestroomlijnd mogelijk laten verlopen”, zegt Nicolette Klijnhout, directeur van Skal. “Nog niet alle informatie is op dit moment bekend. Daarom gaan we ondernemers in deze branche de komende tijd stap voor stap meenemen en informeren.”

Lees ook
Nog nooit zoveel overheidssteun aan biologische sector

Nog nooit zoveel overheidssteun aan biologische sector

De Tweede Kamer neemt vier moties aan ter bevordering van biologische landbouw en voeding. Op 25 mei kreeg de motie van D66 en CDA voor een ‘supermarkten convenant’ steun vanuit de ruime meerderheid. De Kamer steunt ook voorstellen om biologische landbouw en bloembollenteelt aantrekkelijker te maken.

Biologische melkveehouderij kan bijdragen aan ammoniakreductie

Biologische melkveehouderij kan bijdragen aan ammoniakreductie

Het omschakelen naar biologische melkveehouderij kan bijdragen aan het verlagen van de ammoniakemissie rondom Natura 2000-gebieden. Dat is de uitkomst van een quickscan die Wageningen Livestock Research uitvoerde in opdracht van Biohuis.

Meer consumenten kopen biologisch

Meer consumenten kopen biologisch

Consumenten kopen vaker biologisch. Uit onderzoek van GfK blijkt dat de aankoopfrequentie van biologische voedingsmiddelen in 2020 steeg met 7 procent. Dat meldt brancheorganisatie Bionext met een persbericht.