Salt Farm Foundation gaat wereldwijd strijd aan tegen verzilting

EVMI_Salt Farm Foundation

Wereldwijd gaat per dag bijna 2.000 hectare aan landbouwgrond verloren door verzilting. De Salt Farm Foundation, een innovatief bedrijf op Texel dat gespecialiseerd is in teelt op verzilte grond, lanceert in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een nieuw online kenniscentrum. De website introduceert methodes en gereedschappen en publiceert onderzoeken in de strijd tegen de verzilting. Verzilting is een grote bedreiging voor de voedselzekerheid in landen waar toch al vaak armoede heerst.

Hoewel de nadruk ligt op het helpen van getroffen boeren is nog niet duidelijk hoe die in de meest afgelegen gebieden, waar geen internet of elektriciteit is, bereikt kunnen worden. Desgevraagd benadrukt de Salt Farm Foundation dat de lancering van de website pas eerste fase is. De stichting is nog zoekende naar de beste manieren om afgelegen boerengemeenschappen te bereiken. Wellicht zal er in de toekomst samengewerkt worden met lokale NGO’s die dat netwerk wel al hebben.

Bron: Foodlog

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Lees ook
WUR bouwt duurzame kas van de toekomst

WUR bouwt duurzame kas van de toekomst

In Bleiswijk, op het terrein van WUR, staat de duurzaamste kas ter wereld. Deze ‘All Electric kas’ gebruikt geen fossiele brandstoffen maar elektriciteit als energiebron. De kas dient als inspiratiebron voor telers en onderzoekers om fossielvrij en emissieloos te produceren. WUR bouwde deze kas in opdracht van het ministerie van LNV in...

Franse wijnboeren keren biologische teelt de rug toe

Franse wijnboeren keren biologische teelt de rug toe

"Biologisch kun je niet duurzaam meer noemen," zegt Bernard Farges van het Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB). Het bommetje van die uitspraak ging vorige maand af, toen Farges zei dat de nodige wijnbouwers stoppen met biologische teelt en terug willen keren naar een meer gangbare vorm van druiventeelt. Waarom?...

Salt Farm Foundation wil kennis over verzilting delen

Salt Farm Foundation wil kennis over verzilting delen

Door de lage stand van grond- en rivierwater neemt de dreiging van verzilting sterk toe. Veel agrariërs hebben onvoldoende kennis over deze problematiek. Hierdoor dreigt deze verzilting een negatief effect op de land- en tuinbouw te hebben. De Salt Farm Foundation wil graag hun kennis over de verzilting delen. Zilt Proefbedrijf Texel Terwijl het vanwege...