Unilever wordt voorzichtiger met glyfosaat

Hoewel sporen van glyfosaat alomtegenwoordig zijn in voedingsmiddelen, kiest Unilever toch voor actie. Aanleiding is het nieuws over de aanwezigheid van glyfosaat in Ben & Jerry's, het ijsmerk dat zich richt op bewust levende mensen.

Dick Veerman - Foodlog

Eigenaar Unilever van het ijsmerk Ben & Jerry's heeft besloten voorzichtiger te worden met de aanwezigheid van glyfosaat in grondstoffen. De stof zou voor mensen kankerverwekkend zijn. Al vele jaren woedt een wetenschappelijke strijd over de vraag of dat zo is.

Afgelopen week werd de aanwezigheid van het omstreden bestrijdingsmiddel in ijs van Ben & Jerry's geconstateerd. Hoewel sporen van glyfosaat alomtegenwoordig in het milieu worden aangetroffen en zelfs blijken te zitten in de urine van Europarlementariërs en biologische producten, maakten grote levensmiddelenfabrikanten tot op heden zelden een punt van de stof. Toxicoloog John Fagan rekende de New York Times voor dat een kind van 35 kilo dagelijks 145.000 porties van Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownies ijs moet consumeren om aan de limiet voor veilige glyfosaatinname te komen zoals die in de VS gelden. Europa heeft veel strengere normen. Daar komt een kind volgens de normen in de gevarenzone vanaf een dagelijkse consumptie van 25.000 porties. De grote aantallen geven aan dat de consumptie van ijs door kinderen zich op lichtjaren afstand van de mogelijke gevarenzone begeeft.

Uiterlijk in 2020 willen wij geen gebruik meer maken van ingrediënten die gemaakt zijn van gewassen die chemisch gedroogd zijn met glyfosfaat

Unilever heeft niettemin besloten wel iets te doen aan het verkleinen van de impact van glyfosaat op producten. “Graanproducten zijn vaak besproeid met glyfosfaat om het droogproces te versnellen. Uiterlijk in 2020 willen wij geen gebruik meer maken van ingrediënten die gemaakt zijn van gewassen die chemisch gedroogd zijn met glyfosfaat”, verklaart het bedrijf op VMT. In gangbare teelten wordt kort voor de oogst van graan nog met glyfosaat gespoten om de oogst te vergemakkelijken en om voor een betere afrijping te zorgen. Het is een proces dat lijkt op de bij het Nederlandse publiek inmiddels breder bekende 'oranje weides'. Kritische artikelen alarmeren de publieke opinie over dit gebruik.

Na vele pogingen tot besluit over het verlegen van de toelating van glyfosaat in de EU, is de Europese Commissie er onlangs opnieuw niet in geslaagd het middel eenduidig te verbieden of toe te staan in de EU. Frankrijk kiest tegen glyfosaat, zij het dat het land nog niet precies weet hoe dat besluit moet worden uitgevoerd.. De Nederlandse regering heeft duidelijk gemaakt tegen een verbod te zijn. Wel is lobbyisten van Monsanto de toegang tot het Europese parlement ontzegd.

Lees ook:

 
Lees ook
Bescherming op meerdere fronten

Bescherming op meerdere fronten

Smeren moet. Dat geldt niet alleen voor jezelf tijdens een half uurtje zonnebaden, maar voor veel mechanische beweegpunten in machines en installaties, bijvoorbeeld voor verwerken en verpakken.  Beweegpunten, het woord zegt het al, bewegen. Dus komt een smeermiddel er vaak op de een of andere manier ook weer uit. Ook waar je het niet wilt. Want...

Column: Risico’s mijden  of beheersen?

Column: Risico’s mijden of beheersen?

Wanneer het onderwerp Voedselveiligheid ter sprake komt, hangen daar veel begrippen en belevingen aan. In het algemeen is het een term om aan te geven in welke mate ons voedsel (on)veilig is voor de gezondheid. Menselijke aspecten, zoals intoleranties en allergieën, kunnen vóórkomen. Technische aspecten zoals voedselvergiftiging en -bederf moeten juist...

Rekenmodel voor ‘consumptie’ van microplastics

Rekenmodel voor ‘consumptie’ van microplastics

Per week consumeert de mens minder dan een korreltje zout aan microplastics. Dat hebben wetenschappers aan de Universiteit Wageningen (WUR) berekend. De microplastics krijgen we onder meer binnen via de lucht, voedsel en water.  We lazen hiervoor al uitgebreid over microplastics in onze omgeving en dat we die binnen krijgen. “Hoe schadelijk...