‘Vlees in Nederland is niet veilig’

vleesverwerking315

DEN HAAG - Het vlees dat in Nederland verkocht wordt, is niet veilig. Bedrijfsleven en overheid slagen er niet in die veiligheid te waarborgen. Dat is de harde conclusie in het rapport Risico’s in de vleesketen, dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gepubliceerd.

Het slachtproces in Nederlandse slachterijen biedt te weinig zekerheden die voorkomen dat onveilig vlees bij de consument terechtkomt. Ook worden de veiligheidsrisico’s van geïmporteerd vlees onvoldoende beheerst en zijn er weinig instrumenten voorhanden om fraude op te sporen, meldt het rapport.

Hygiëneregels niet opgevolgd

Door de hele keten heen is veel mis, stelt de Raad. Zo worden onder meer hygiëneregels vaak niet worden opgevolgd, uit routine, door tijdsdruk of door onvoldoende opleiding van personeel.

Daarnaast komt fraude met vlees veel voor, meldt de Onderzoeksraad. Zo kunnen partijen vlees op papier ineens van samenstelling veranderen. Dat maakt dat vlees dat niet (meer) geschikt is voor menselijke consumptie, na omkatten plots wel geschikt gemaakt is.

De veiligheid van paardenvlees is niet geborgd, omdat het benodigde paardenpaspoort fraudegevoelig is en de herkomst van paarden niet met zekerheid vaststaat. Omdat fraude de voedselveiligheid kan bedreigen verdient daarom meer aandacht van bedrijven en toezichthouders.

Importvlees niet altijd veilig

Ook geïmporteerd vlees is niet altijd veilig, stelt het rapport. De voedselveiligheid is niet in elke EU-lidstaat gegarandeerd en steekproefsgewijze controles aan de buitengrenzen van de EU zijn te mager om de veiligheid van vlees uit niet EU-landen te garanderen.

Bovendien bieden importcontroles importeurs en afnemers de mogelijkheid zich te verschuilen achter de NVWA, die de controles uitvoert.

NVWA-toezicht onvoldoende

Volgens het rapport laat de NVWA onverantwoord veel steken vallen. Door voortdurende reorganisaties en bezuinigingen laat het toezicht te wensen over. Ook zijn de middelen te beperkt om effectief op te treden.

Om de veiligheid van vlees te verbeteren, is het van belang dat bedrijven en overheid zich meer verantwoordelijk voelen voor het gedeelde doel: veilig vlees voor consumenten. Daarvoor is het nodig meer informatie uit te wisselen.

Aanbevelingen Raad

De Raad beveelt het kabinet aan om samen met de NVWA, bindende afspraken te maken met de vleessector om het niveau van voedselveiligheid structureel te verbeteren. Zo moet bijvoorbeeld de herleidbaarheid van producten beter worden.

Naast certificeren van bedrijven is het belangrijk dat afnemers onaangekondigde bezoeken brengen aan hun leveranciers om te verifiëren of zij werken volgens de afgesproken normen.

Ook de bestrijding van fraude verdient de aandacht. De NVWA moet hiervoor samenwerken met andere opsporingsdiensten.

Verder is het belangrijk dat bedrijven in de vleesketen het initiatief nemen om kennis, opleiding, en bewustwording over voedselveiligheid met elkaar te ontwikkelen en te delen en hierin te investeren, beveelt het rapport aan.

Lees ook:

Lees ook
‘Voordat een Novel Food op de markt komt, gaat het langs wel 200 wetenschappers’

‘Voordat een Novel Food op de markt komt, gaat het langs wel 200 wetenschappers’

Novel Foods zijn volgens de definitie ‘voedingsmiddelen die vóór 15 mei 1997 niet in significante mate door de mens in de EU werden geconsumeerd’ – onder meer insecten, algen en kweekvlees vallen in deze categorie. Deze voedingsmiddelen worden onderworpen aan verschillende veiligheidsevaluaties. Jaap Kluifhooft, consultant...

Te weinig zicht op opkomende voedselveiligheidsrisico's

Te weinig zicht op opkomende voedselveiligheidsrisico's

In 2017 werd de voedselindustrie volledig overvallen door de fipronilcrisis, met miljoenen euro’s aan schade tot gevolg. Als we niet meer doen om zulke nieuwe voedselveiligheidsrisico’s in beeld te krijgen, zullen we vaker voor zulke nare verrassingen komen te staan, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het voedselveiligheidssysteem...

NVWA publiceert inspectieresultaten importeurs specerijen

NVWA publiceert inspectieresultaten importeurs specerijen

95 procent van de specerijenimporteurs voldoet aan de voedselveiligheidseisen. Dat blijkt uit inspectieresultaten van de NVWA, die deze week openbaar werden gemaakt. Tussen juli 2017 en juni 2018 controleerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of Nederlandse importeurs van specerijen zich aan de voedselveiligheidsregels houden. Het gaat om...