‘Vlees in Nederland is niet veilig’

vleesverwerking315

DEN HAAG - Het vlees dat in Nederland verkocht wordt, is niet veilig. Bedrijfsleven en overheid slagen er niet in die veiligheid te waarborgen. Dat is de harde conclusie in het rapport Risico’s in de vleesketen, dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gepubliceerd.

Het slachtproces in Nederlandse slachterijen biedt te weinig zekerheden die voorkomen dat onveilig vlees bij de consument terechtkomt. Ook worden de veiligheidsrisico’s van geïmporteerd vlees onvoldoende beheerst en zijn er weinig instrumenten voorhanden om fraude op te sporen, meldt het rapport.

Hygiëneregels niet opgevolgd

Door de hele keten heen is veel mis, stelt de Raad. Zo worden onder meer hygiëneregels vaak niet worden opgevolgd, uit routine, door tijdsdruk of door onvoldoende opleiding van personeel.

Daarnaast komt fraude met vlees veel voor, meldt de Onderzoeksraad. Zo kunnen partijen vlees op papier ineens van samenstelling veranderen. Dat maakt dat vlees dat niet (meer) geschikt is voor menselijke consumptie, na omkatten plots wel geschikt gemaakt is.

De veiligheid van paardenvlees is niet geborgd, omdat het benodigde paardenpaspoort fraudegevoelig is en de herkomst van paarden niet met zekerheid vaststaat. Omdat fraude de voedselveiligheid kan bedreigen verdient daarom meer aandacht van bedrijven en toezichthouders.

Importvlees niet altijd veilig

Ook geïmporteerd vlees is niet altijd veilig, stelt het rapport. De voedselveiligheid is niet in elke EU-lidstaat gegarandeerd en steekproefsgewijze controles aan de buitengrenzen van de EU zijn te mager om de veiligheid van vlees uit niet EU-landen te garanderen.

Bovendien bieden importcontroles importeurs en afnemers de mogelijkheid zich te verschuilen achter de NVWA, die de controles uitvoert.

NVWA-toezicht onvoldoende

Volgens het rapport laat de NVWA onverantwoord veel steken vallen. Door voortdurende reorganisaties en bezuinigingen laat het toezicht te wensen over. Ook zijn de middelen te beperkt om effectief op te treden.

Om de veiligheid van vlees te verbeteren, is het van belang dat bedrijven en overheid zich meer verantwoordelijk voelen voor het gedeelde doel: veilig vlees voor consumenten. Daarvoor is het nodig meer informatie uit te wisselen.

Aanbevelingen Raad

De Raad beveelt het kabinet aan om samen met de NVWA, bindende afspraken te maken met de vleessector om het niveau van voedselveiligheid structureel te verbeteren. Zo moet bijvoorbeeld de herleidbaarheid van producten beter worden.

Naast certificeren van bedrijven is het belangrijk dat afnemers onaangekondigde bezoeken brengen aan hun leveranciers om te verifiëren of zij werken volgens de afgesproken normen.

Ook de bestrijding van fraude verdient de aandacht. De NVWA moet hiervoor samenwerken met andere opsporingsdiensten.

Verder is het belangrijk dat bedrijven in de vleesketen het initiatief nemen om kennis, opleiding, en bewustwording over voedselveiligheid met elkaar te ontwikkelen en te delen en hierin te investeren, beveelt het rapport aan.

Lees ook:

Lees ook
Onderzoeksraad: te weinig zicht op veranderende voedselveiligheidsrisico's

Onderzoeksraad: te weinig zicht op veranderende voedselveiligheidsrisico's

Het voedselveiligheidssysteem in Nederland blijft kwetsbaar. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een uitgebreid rapport over voedselveiligheidsrisico’s in Nederland, dat is opgesteld naar aanleiding van de fipronilcrisis in 2017. Volgens het rapport schieten de sector en de autoriteiten tekort als het gaat om opkomende risico’s,...

Wassen in melkzuur verhoogt voedselveiligheid kiemgroente

Wassen in melkzuur verhoogt voedselveiligheid kiemgroente

Onderzoekers van de National University van Singapore hebben een ontsmettingsmethodiek ontdekt om kiemgroenten en gesneden sla te beschermen tegen micro-organismen. Ook biologische.

NVWA treft opnieuw sulfiet aan in vlees

NVWA treft opnieuw sulfiet aan in vlees

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft opnieuw sulfiet aangetroffen in vlees. NVWA onderzocht 42 vleesverwerkende bedrijven (voornamelijk slagerijen) waarvan bekend was dat zij sulfiet hadden afgenomen. Bij 50 procent van deze bedrijven troffen ze sulfiet aan in het vlees. Sulfiet geeft vlees een verse, rode kleur. Maar het toevoegen...