Volgende 'fipronil' voorkomen

2017-11-22 fipronil

Hoe krijg je bloedluis de stal uit en hoe voorkom je herhaling van ‘fipronil’ in een andere gedaante? Foodlog organiseert op 27 november een snelcongres over de Fipronil-kwestie en voedselveiligheid. Voor boeren, handel, industrie en retail; van probleem naar oplossingen.

Dick Veerman, hoofdredacteur Foodlog: “'Fipronil' is zo'n ramp waarvan er helaas nog meer in de primaire sector verborgen zitten. Eind dit jaar komen dikke rapporten naar buiten die voor spannende krantenkoppen gaan zorgen. In het rapport Sorgdrager zal vermoedelijk te lezen zijn dat de legkippensector onverantwoorde risico's heeft genomen. Dat de rest van de keten heeft zitten slapen omdat ze hun leveranciers onterecht vertrouwden. En dat de NVWA best wat handiger had kunnen zijn, maar nu eenmaal nog herstellende is van een verkeerde bezuinigingsoperatie. De Onderzoeksraad zal ongetwijfeld aanvullen dat de NVWA best wat onafhankelijker van de overheid mag optreden, als een echte Autoriteit. Dan zou de Autoriteit soevereiner kunnen optreden en niet zenuwachtig streng hoeven te zijn, maar rechtvaardig zoals een goede politieman dat zou doen. Al die woorden zetten ons exportland er gekleurd op naar het buitenland. Maar gaan ze ook wat oplossen?

Het is de hoogste tijd om te kijken hoe we bloedluis de stal uit krijgen en hoe we herhaling van ‘fipronil’ in een andere gedaante kunnen voorkomen. We organiseren een snelcongres om een koe snel bij de horens te kunnen vatten; te constateren waar de echte vragen zitten en niet alleen met pijnpunten te komen, maar een hands on actie-agenda op te leveren.

Dit congres levert aanbevelingen op voor pluimveehouders en de rest van de keten. Het biedt nieuwe perspectieven op de keten en (zelf)handhaving en doet dat sneller en concreter dan de Commissie Sorgdrager en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Dat is een novum in congres- en bestuursland.”

Het hele artikel van Dick Veerman staat in EVMI nummer 8.

Het snelcongres vindt plaats op maandagmiddag 27 november in Utrecht (stadion Galgenwaard). Hier kunt u zich inschrijven. Abonnees van EVMI ontvangen €50 korting.

Lees ook
De balans tussen veiligheid en gezondheid

De balans tussen veiligheid en gezondheid

Volgens een vrij recent onderzoek hangt de consumptie van ultra-bewerkt voedsel samen met een toename van overgewicht en welvaartsziekten. Kan een classificatie van producten op hun bewerkingsgraad – zoals NOVA – consumenten helpen om gezondere keuzes te maken? Stephan Peters en Jacco Gerritsen (Nederlandse Zuivel Organisatie) en Thom Huppertz...

Duurzaam is duurder

Duurzaam is duurder

Uit een marktonderzoek dat werd uitgevoerd door boerenkoepel LTO zou blijken dat de consument geen kiloknallers meer wil. De onderzoekers concluderen dat de consument wel duurzaam vlees wil, maar (nog) niet bereid is om de meerprijs daarvan te betalen. Onderwijl dreigt de kostprijs van slachters te stijgen, komt er een recessie aan en bereiden supermarkten...

‘Vergeet kringlooplandbouw’

‘Vergeet kringlooplandbouw’

In juli schreef de als biofysicus opgeleide agrobioloog en GroenLinks-lid Henk Breman een analyse van de landbouwparagraaf van zijn partij. Hij stuurde die naar een geselecteerd aantal mensen met het verzoek om commentaar en correcties. Zijn kritiek is beleefd geformuleerd, maar een harde waarschuwing: stop met het idee van kringlooplandbouw. De scherpe...