Ondersteuning bij op de markt brengen nieuw product

eurofins

BEDRIJFSINFORMATIE | G3P werkt aan het op de markt brengen van een nutraceutical, een voedingsingrediënt dat ook een gezondheid bevorderende werking heeft. “Het gaat om een plantaardig product, dat we uit groente halen.

Welk product we uit die groente halen, is bedrijfs­geheim,” vertelt Margien Mutter van G3P. “Voordat dat we dit op de markt kunnen brengen, moeten we door middel van testgegevens aantonen dat het veilig is. Eurofins ondersteunt ons daarbij en voert verschillende testen voor ons uit.”

Een nutraceutical is een momenteel veel­gebruikte term. “We hebben ervoor gekozen om een dergelijk product op de markt te brengen in plaats van een pharma­ceutical,” aldus Mutter. “We vonden een natuurlijk product met zeer goede eigenschappen en hebben in samenwerking met een voedingspartner gekozen om dit als nutraceutical te ontwikkelen. Verder is het ook zo dat de ontwikkeling van een farmaceutisch product veel langer duurt. Er zijn strenge eisen en regels waar je aan moet voldoen, voor je een dergelijk product op de markt kunt brengen. Dat geldt overigens voor een voedingsmiddel ook.”

Sneller profijt

Mutter gaat verder: ”Ons product zit er­tussenin. Door onze aanpak hebben mensen sneller profijt van ons product dan wanneer we het als farmaceutisch product zouden ontwikkelen. Nutraceuticals op de markt brengen kun je zien als trend, veel multinationals zijn er op dit moment mee bezig. Het is een trend om producten op de markt te brengen die een gezondheid bevorderende werking hebben, maar niet per se hoeven te worden voorgeschreven door een arts. Wel zien we in de toekomst een scenario waarbij een arts ons product aan patiënten adviseert.”

Bekend van jam
G3P werkt aan een plantaardig product, dat wordt gewonnen uit groente. “Het gaat om een koolhydraat: pectine. Dat is een onderdeel van een plantencel, je kunt het in de meeste groente- en fruitcellen vinden. Bij het grote publiek is pectine vooral bekend van de mogelijkheid om er jam van de maken, dankzij de gelerende werking van pectine, het bindt. Daarnaast zorgt het voor viscositeit. Pectine wordt ook gebruikt in toetjes. Wij halen uit deze groentecellen een heel specifiek type pectine, dat niet zozeer geleert, maar vooral een eiwit in het lichaam blijkt te binden en daarmee te remmen.

Supplementen

Het gaat om Galectine-3. Dit eiwit zorgt voor negatieve effecten in het lich­aam, een soort wildgroei van weefsel in en rondom organen, waardoor de functie van deze organen verslechtert. Uit langdurige onderzoeken met mensen is aangetoond dat met een hoog gehalte van Galectine-3 in je bloed je meer kans hebt op het ontwikkelen van hart- en vaatziektes en je eerder complicaties krijgt. Ons idee is om met behulp van pectine supplementen te maken die je kunt nemen wanneer je een hoog gehalte van Gelactine-3 in je bloed hebt.”

Nu nog onbekend

De werking en überhaupt het bestaan van Galectine-3 is bij het grote publiek nog niet bekend. Daarom komt er, te zijner tijd, vanuit G3P een mediacampagne, om mensen te informeren. Mutter verwacht dat in de toekomst een test naar het Galectine-3-gehalte in het bloed een standaardtest wordt bij de huisarts. “Deze bloedtest is in het verleden door onze CEO ontwikkeld en is commercieel beschikbaar. Net als nu standaard wordt gekeken naar het vitamine D-gehalte, wanneer mensen last hebben van vermoeidheid. Vroeger was de rol die vitamine D kan spelen bij vermoeidheid niet bekend, en werd er dus ook niet naar gekeken. De Galectine-3 test zal in de toekomst helpen bepalen of mensen gezonder kunnen worden of blijven dankzij het gebruik van onze supplementen.”

Lange adem

Voordat een nieuw product op de markt kan komen, gaan er heel wat jaren overheen. Van idee tot product is een proces van de lange adem. “Mijn baas is er sinds 2006 actief mee bezig. Hij is van oorsprong arts en heeft bij grote farmaceutische bedrijven gewerkt. Hij beschikt over grote kennis op gebied van hart- en vaatziekten en heeft een groot netwerk in de medische wereld. Hij heeft dit bedrijf, samen met een aantal topwetenschappers, in 2017 opgericht.”

Samenwerking

Eurofins is een belangrijke partner voor G3P. “Wat we maken valt onder de Novel Food-regeling van de Europese Unie. Sinds januari 2018 moeten alle producten die uit een nieuwe bron komen en die niet voor 15 mei 1997 op de markt waren, worden goedgekeurd door de EU. De voedsel­veiligheid moet onderzocht worden. Ons product valt onder Novel Food-regeling omdat het gaat om een nieuw ingrediënt en een nieuw productieproces. Dit ingrediënt is niet als zodanig te verkrijgen op de huidige markt. Zelfs wanneer je groente of fruit eet, krijg je het niet op deze manier binnen. We hebben aantal handelingen uitgevoerd; het ingrediënt uit de plant gehaald en bewerkt, zodat men het optimaal kan opnemen.”

Toelating

Voordat het product op de markt kan worden gebracht, moet een novel food appli­cation worden ingediend, die wordt beoordeeld door de European Food Safety Authority (ESFA). “Zij kijken onder meer naar de samenstelling van het product, of er giftige stoffen inzitten, of het proces reproduceerbaar is en hoe lang het product houdbaar is.

Analyse van batches

Eurofins is op dit moment voor ons bezig met een uitgebreide analyse van vijf batches van ons product. Dat betekent dat ze kijken naar het gehalte aan vet, eiwit, vitamines, koolhydraten en of er toxines, zware metalen, pesticiden en aller­genen in zitten. Een breed spectrum wordt onderzocht. Wereldwijd wordt dit onderzoek uitgevoerd op veertien locaties in zeven landen. Omdat ons biologisch actieve ingrediënt een koolhydraat is, is het Expertise Centre for Complex Carbohydrates and Chemistry, een onderdeel van de Eurofins Chemie NL, voor ons heel belangrijk. Eurofins heeft voor deze specifieke pectine gevalideerde methodes die ze zelf hebben ontwikkeld.”

Microbiologische veiligheid

Eurofins test het product ook op micro­biologische veiligheid. “Daarnaast maken we gebruik van de klimaatkamers van het bedrijf in Denemarken. Daar worden vijf batches van het materiaal opgeslagen, bij 25 en 40 graden Celsius. Elke paar maanden worden uit die klimaatkamers monsters gehaald, waarop analyses worden uitgevoerd. Er wordt onder meer gekeken of het product stabiel blijft, niet bederft.” Mutter heeft wekelijks overleg met Eurofins. “De keuze voor Eurofins lag voor de hand. Het is een wereldwijd bedrijf en het staat goed aangeschreven. Het Expertise Centre for Complex Carbohydrates and Chemistry gaf voor ons de doorslag. De samenwerking is goed. Dat is belangrijk, ook voor de toekomst, wanneer we uiteindelijk gaan produceren.”

Laatste fase

G3P is nu bezig met het verzamelen van data. “We wachten nog op de uitkomsten van een aantal studies. We verwachten dat we in het tweede kwartaal van volgend jaar een verzoek bij de ESFA kunnen indienen. Vervolgens duurt het nog anderhalf jaar voordat ons product op de markt kan komen. Ik verwacht dat dit in 2024 gebeurt.”

Eurofins Food, Feed, Water Benelux
Icarus 12
8448 CJ Heerenveen
+ 31 (0)88 831 0000
Sales-food-nl@eurofins.com
www.careers.eurofins.com
www.eurofinsfoodtesting.nl