Speciaal voor de voedingsmiddelenindustrie; veiliger en praktischer tankdouche van DENIOS

Denios tankdouche

Onder meer voor de voedingsmiddelenindustrie ontwikkelde DENIOS, specialist in opslag en handling van gevaarlijke stoffen, twee tankdouches die veiliger en praktischer zijn dan hun voorgangers.

Wanneer er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, is er het risico dat de huid of ogen in aanraking komen met agressieve, bijtende of brandbare vloeistoffen, dampen of stofdeeltjes. De gevolgen hiervan veroorzaken vaak groot menselijk leed, dat kan worden beperkt door snel en voldoende te spoelen met water, tenminste 15 minuten lang. In de Arbowet en in de PGS-richtlijnen voor opslag van gevaarlijke stoffen zijn eisen opgenomen, waarbij toepassing van nood- en oogdouches verplicht is gesteld. Sinds februari 2007 zijn er naast de Amerikaanse ANSI-normen ook Europese normen, waarin product technische eisen zijn vastgelegd. De Europese normen bevatten een advies over de watertemperatuur. Dit vrijblijvende advies kan tot onduidelijkheid leiden. De inspectie SZW oordeelt heel duidelijk over deze kwestie door te stellen dat men er zorg voor dient te dragen dat de temperatuur van het water niet lager is dan 15°C. Bij lagere temperaturen is het immers niet vol te houden om 15 minuten te spoelen.

Tankdouche

Een tankdouche heeft een voorraadsysteem met geconditioneerd water dat boven het uitstroompunt is geplaatst. Deze tank moet een waterinhoud hebben van tenminste 1.200 liter om aan de NEN-EN- en ANSI-normen te voldoen. Een tankdouche is in de regel zo’n 3½  tot 4 meter hoog, waardoor er sprake is van de nodige beperkingen bij transport, plaatsing, periodiek onderhoud en reparaties. In 2017 ontwikkelde DENIOS daarom voor de voedingsmiddelenindustrie een RVS tankdouche met het waterreservoir op vloerniveau en een goed bereikbare technische ruimte voor onderhoud en reparaties. Deze douche wordt nu vervangen door twee nieuwe modellen, speciaal ontworpen voor hygiënische toepassingen in de life sciences, de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische industrie. Beide systemen beschikken over een geïsoleerde en temperatuur-gecontroleerde tank met een inhoud van 1.200 liter. Ze zijn slechts 2,4 meter hoog en daardoor eenvoudig te verplaatsen. Ze beschikken bovendien over een noodstroomvoorziening, waardoor het functioneren van de pomp kan worden gegarandeerd. Deze tankdouches zijn voorzien van circulatietechniek die naar eigen inzicht en vereisten kan worden geprogrammeerd door middel van de besturingsunit (PLC). Elk etmaal vindt er een testcyclus plaats waarbij deze circulatietechniek het water rondpompt. Tevens zijn de douches uitgerust met een ionisatiefilter. Door de combinatie van het rondpompen en het ionisatiefilter wordt de groei van legionella voorkomen.