Voedselveiligheid: Voorsorteren op nieuwe uitdagingen

Schermafbeelding 2021-04-30 om 15.45.22

BEDRIJFSINFORMATIE - TLR International Laboratories analyseert levensmiddelen, diervoeders en (bio)brandstoffen. Nabij Rotterdam wordt in 2022 het state-of-the-art onderkomen betrokken met de nieuwste technologie op logistiek en analytisch vlak.

Directeur Harm Janssens: “Ons laboratorium zorgt voor snelle en efficiënte analyses, zowel microbiologisch als chemisch, onder andere met real-time PCR-onderzoeken. Een belangrijke reden is voedselveiligheid. Verschillende globale ontwikkelingen zorgen dat risico’s veranderen en verschuiven. Bijvoorbeeld door klimaatverandering - met name de extremen - zien we waar het voorheen te koud was voor bepaalde schimmelsoorten, deze nu voorkomen. Het alert zijn op biotoxines en weten hoe je moet bemonsteren voor biotoxines zoals mycotoxinen is heel lastig. Voor een representatief partijmonster zijn er zo’n 100 steekmonsters nodig die worden gemengd tot een eindmonster van 10 kilo. Gelukkig beschikken wij over steeds betere technologie waarmee contaminanten sneller en beter worden opgespoord.”

“Er zijn zo ongeveer zestienhonderd verschillende bestrijdingsmiddelen bekend. Allemaal leveren ze in een bepaalde concentratie een gevaar voor de voedselveiligheid. Het gebruik wordt niet altijd gedocumenteerd. Recent konden we allemaal kennisnemen van een probleem met sesamzaad, verontreinigd met ethyleenoxide, met enorme consequenties.”

TLR houdt nauwlettend de ontwikkelingen van wetgeving en gebruik van bestrijdingsmiddelen bij. De R&D activiteiten worden hierop afgestemd, zodat TLR haar klanten ondersteunt in de controle op voedselveiligheid. De bekende bedreigingen zijn van belang, maar herkennen dat er compleet nieuwe op de loer liggen, is van grote waarde. “Momenteel leveren we een belangrijke maatschappelijke bijdrage bij onderzoek naar Covid-besmettingen. Zoönoses blijven een aandachtspunt, daarbij kan besmetting voorkomen zowel van dier op mens direct of via rauwe voedingswaren.”

www.tlr-international.com