Giftig Japans visgerecht Fugu nog gevaarlijker door klimaatverandering

800px-Fugu.Tsukiji.CR

Het Japanse visgerecht Fugu is beroemd vanwege de (kleine) kans op fatale vergiftiging. Maar klimaatverandering maakt het eten van de kogelvissen onverwacht een stuk gevaarlijker.

Bij de bereiding van de kogelvis moet een geoefende Japanse kok eerst de lever en de geslachtsorganen verwijderen. In die organen zit het gif tetrodotoxine, een neurotoxine die een mens binnen een paar uur kan doden. Bij de kleinste snijvergissing ontsnapt het gif naar de rest van het karkas, met een dodelijke maaltijd tot gevolg.

Verschillende soorten

Er leven zo’n 50 verschillende soorten kogelvis in de zeeën rond Japan, waarvan er 22 door de overheid zijn goedgekeurd voor consumptie. Belangrijk in die selectie is de locatie van het gif in het lichaam van de kogelvis, wat per soort verschilt. In sommige soorten is ook de huid of het spierweefsel giftig, waardoor de vis oneetbaar is.

Klimaatverandering

Het herkennen van de specifieke soort is dus van groot belang om de eetbaarheid ervan vast te stellen. Japanse vissers vangen echter steeds vaker hybride exemplaren; nakomelingen van twee verschillende kogelvissoorten, zo meldt Reuters. De oorzaak moet gezocht worden bij klimaatverandering. De zeeën rond het Aziatische eiland warmen in rap tempo op, waardoor zuidelijke soorten naar het noorden trekken en zich met verwante soorten voortplanten.

Nakomelingen van hybride kogelvissen zijn in veel gevallen al niet meer te onderscheiden van hun niet-hybride ouder. Het aantal niet identificeerbare kogelvissen dat door vissers wordt gevangen, is in het afgelopen decennium flink gestegen. Is de vis niet herkenbaar, dan is ook niet te bepalen waar het gif in het lichaam zit geconcentreerd. De Japanse overheid verzamelt pas sinds september informatie over de toename van hybride kogelvissen. Intussen blijft de kans bestaan dat een hybride vis per vergissing wordt geïdentificeerd als eetbare soort, met dodelijke gevolgen.

Lees ook
Meer nieuwe welvaart, meer vleesconsumptie

Meer nieuwe welvaart, meer vleesconsumptie

De afgelopen 50 jaar verdubbelde de wereldbevolking van 3 miljard naar 7,6 miljard mensen. De wereldwijde vleesproductie vervijfvoudigde. Tegelijk kun je de krant niet openslaan of je leest over vleesminderen en plantaardig eten. Wat betekent dat voor de wereldwijde vleesconsumptie en waar wonen de grootste vleeseters op aarde? De BBC zocht het uit. Hasna...

Lamb Weston / Meijer gaat telers scoren op bodemgezondheid

Lamb Weston / Meijer gaat telers scoren op bodemgezondheid

De producent van aardappelproducten gaat telers een score te geven op een schaal van ‘basis’ tot ‘expert’. Het doel hiervan is om telers van elkaar te laten leren en om de bodemgezondheid te stimuleren. Het bedrijf wil op deze manier de gevolgen van klimaatveranderingen te bestrijden. Een gezonde bodem is voor de aardappeltelers van Lamb Weston / Meijer...

EFSA: norm voor dioxine in voeding moet 7 keer lager

EFSA: norm voor dioxine in voeding moet 7 keer lager

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft de toelaatbare inname (TWI) van dioxinen en soortgelijke stoffen via voedsel verlaagd. Dat doet de autoriteit op basis van een nieuwe risicoanalyse die in opdracht van de Europese Commissie is uitgevoerd. De nieuwe norm ligt veel lager dan wat de gemiddelde Europeaan op dit moment binnenkrijgt. Het...