Internationale norm over WGS en microbiologie gepubliceerd

groente

Recentelijk is de internationale norm gepubliceerd voor het gebruik van whole genome sequencing (WGS) om erfelijk materiaal van micro-organismen in voedsel te bepalen. De norm is opgesteld door een internationale werkgroep met meerdere Nederlandse experts die afkomstig zijn van de normcommissie ‘Microbiologie van de voedselketen’.

De norm NEN-EN-ISO 23418:2022 ‘Microbiology of the food chain - Whole genome sequencing for typing and genomic characterization of bacteria - General requirements and guidance’ specificeert de minimumvereisten voor het genereren en analyseren van de WGS-gegevens die zijn verkregen uit micro-organismen in de voedselketen.

Micro-organismen karakteriseren

Met WGS kan het gehele erfelijk materiaal van micro-organismen in kaart worden gebracht (dit wordt ook wel ‘karakteriseren’ genoemd). De volgorde van de afzonderlijke baseparen wordt daarbij uitgelezen (ook wel ‘sequencen’).

Met name overheidsinstituten en academische ziekenhuizen gebruiken deze relatief nieuwe techniek voor het typeren van ziektekiemen. Hierdoor kunnen verbanden worden gelegd tussen voedsel en humane isolaten waardoor uitbraken binnen Nederland, maar ook daarbuiten, sneller en nauwkeuriger kunnen worden vastgesteld.

WGS‑apparatuur wordt in rap tempo kleiner, nauwkeuriger en nog sneller. Dit biedt ook kansen voor de levensmiddelenindustrie om met WGS een pathogeen te typeren of er veranderingen in de huisflora mee te ontdekken. NEN‑EN-ISO 23418 geeft praktische richtlijnen om WGS in laboratoria binnen de agrofoodsector te implementeren.

Bron: NEN

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Thema's
Lees ook
Internationale norm over de telling van sulfiet-reducerende Clostridium spp. gepubliceerd

Internationale norm over de telling van sulfiet-reducerende Clostridium spp. gepubliceerd

Nederland is nauw betrokken bij het opstellen van internationale normen voor microbiologisch onderzoek in de agrofoodsector. Recentelijk is de internationale norm gepubliceerd om het aantal sulfiet-reducerende Clostridium spp. te bepalen. Zo is een besmetting met sulfiet-reducerende Clostridium spp. bij de productie van bijvoorbeeld voedingsmiddelen...

NEN zoekt experts voor geharmoniseerde normen verpakkingen en verpakkingsafval

NEN zoekt experts voor geharmoniseerde normen verpakkingen en verpakkingsafval

Het internationale technisch comité CEN TC/261 SC/4 ‘verpakkingen en het milieu’ is begonnen met een geharmoniseerde methodologie op te stellen voor ‘recycleerbare plastic verpakkingen’ in Europa. Daarom zoekt NEN verpakkingen-experts. Tegelijkertijd ondergaat ook de richtlijn 94/62/EG een revisie. In deze richtlijn staan de EU-regels met betrekking...

Normontwerp voor ISO 22174 over microbiologische analyses via PCR gepubliceerd

Normontwerp voor ISO 22174 over microbiologische analyses via PCR gepubliceerd

Nederland is actief betrokken bij het opstellen van een internationale norm over het gebruik van polymerase chain reaction (PCR) bij microbiologische analyses in de agrofoodsector. De publieke commentaarronde voor NEN-EN-ISO 22174:2022 Ontw. is recent van start gegaan. Belanghebbenden kunnen tot 5 januari 2023 commentaar indienen op dit normontwerp.