'Overheidscontrole voeding loont'

WAGENINGEN - De kosten van controles van risicovolle schakels in de keten weegt gemakkelijk op tegen de miljoenenschade door incidenten. De overheid zou daarom intensiever moeten controleren op contaminanten. Dat meent buitengewoon hoogleraar Michel Nielen aan Wageningen UR.

Nielen aanvaardt vandaag het ambt van buitengewoon hoogleraar Detectie van chemische voedselcontaminanten. Hij is verbonden aan het instituut voor voedselveiligheid Rikilt en de leerstoelgroep Organische Chemie van Wageningen Universiteit, beide onderdeel van Wageningen UR.

Volgens de hoogleraar moeten alle spelers in de voedselketen alert zijn op risico's. Met een proactieve houding van de overheid en een alert bedrijfsleven kan de miljoenenschade door verontreiniging of andere niet-toegestane stoffen worden beperkt.

Nielen pleit in zijn inaugurele rede 'Speuren naar onbekende contaminanten in de voedselketen' voor een systematisch georganiseerde aanpak. De overheid speelt daarin een grote rol. 'Bedrijven zijn geneigd tot kortetermijndenken. Het optimaliseren van de winst noopt hen ertoe de risico's en mogelijke problemen van morgen voor zich uit te schuiven met de gedachte dat het zo'n vaart niet zal lopen. Uitsluitend zelfregulering is daarom niet in het belang van de consument.'

Nielen wil dat monsters niet alleen gecontroleerd worden op de aanwezigheid van een select aantal risicovolle chemische verbindingen zoals nu het geval is, maar onderzocht worden op hun biologische activiteit. Op die manier ontsnappen onbekende illegaal gefabriceerde of chemisch gebonden en daardoor niet detecteerbare, toxische stoffen niet langer aan het controleapparaat.

Lees ook:
VWA breidt melaminemaatregelen uit (3 oktober 2008)

Aantal recalls groeit flink (16 september 2008)

Zie ook:
Dossier recalls