accijns

Lees ook

Mogelijk verhoging accijns op alcohol

Het is goed om verder na te denken over accijnsverhoging, een beperking van het aantal verkooppunten en een totaalverbod op alcoholreclame en -sponsoring. Dat stelt staatssecretaris Van Rijn van VWS in een brief aan de Tweede Kamer. Deze 3 opties worden internationaal erkend als effectieve maatregelen om alcoholgebruik verder terug te dringen. Uit een evaluatie blijkt dat minder jongeren drinken en dat jongeren minder vaak dronken zijn. Ook starten ze op latere leeftijd met drinken. In 2011 had nog 66 procent van de 12- tot 16-jarigen ooit alcohol gedronken, in 2015 was dat 45 procent. Wel drinkt...

Producenten groenteconserven willen btw-verlaging

Producenten groenteconserven willen btw-verlaging

Producenten van groenten in pot en blik hebben via een ingezonden brief een oproep gedaan aan het kabinet om hun categorie in BTW te verlagen. De sector zegt de afgelopen jaren sterk te hebben ingezet op de verlaging van suiker en zout in hun producten, en vindt dat consumenten via deze tariefreducties gestimuleerd moeten worden voldoende groenten te...