Henk Kamp

Lees ook

Wetsvoorstel ‘Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’

Coalities van bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en consumentenvertegenwoordigers ontplooien steeds vaker gezamenlijke initiatieven om de economie te verduurzamen. Daarbij stuiten zij op obstakels. Zoals bijvoorbeeld dat afspraken die zij maken strijdig zijn met mededingingswetgeving of dat niet alle partijen in een sector mee willen doen. Met het wetsvoorstel ‘Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ zorgt minister Kamp van Economische Zaken ervoor dat een aantal van deze obstakels wordt weggenomen. Minister Kamp Minister Kamp: “Het kabinet bevordert maatschappelijk verantwoord ondernemen...

Onderzoeksvragen evaluatie fipronil-crisis

Onderzoeksvragen evaluatie fipronil-crisis

De onderzoeksopzet voor de evaluatie van de fipronil-affaire is door de ministers Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) naar de Tweede Kamer gestuurd. De onderzoeksopzet beperkt zich tot een vraagstelling op hoofdlijnen. Tot 14 september kan de Tweede Kamer aanvullende vragen stellen. Eerder werd...

Fipronilbesmetting in 45 landen

Fipronilbesmetting in 45 landen

Over de hele wereld zijn er in 45 landen eieren of eierproducten aangetroffen die zijn besmet met fipronil. De woordvoerder van EU-commissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid en Voedselveiligheid) zegt dat in 26 van de 28 EU-landen sporen van fipronil zijn gevonden. Alleen uit Litouwen en Kroatië zijn nog geen meldingen gekomen. Andere landen waar...

Jaarlijks verdwijnen 17.000 geitenbokken spoorloos

Jaarlijks verdwijnen 17.000 geitenbokken spoorloos

In de Nederlandse geitenhouderijen verdwijnen jaarlijks 17.000 'spookbokken'. Elk jaar worden er 150.000 geiten geboren, waarvan de helft bokjes. De helft daarvan (35.000) gaat naar bokkenmesterijen. "Van de 40.000 bokken op de eigen bedrijven gaan er jaarlijks 22.500 naar de slacht. Van de overige 17.500 bokjes bestaat geen goed beeld", aldus Boerderij....

Directe schade fipronilcrisis geschat op €65-75 miljoen

Directe schade fipronilcrisis geschat op €65-75 miljoen

"De directe schade voor de gehele eiersector als gevolg van de fipronil-besmetting bedraagt naar schatting 65 tot 75 miljoen euro", schrijft demissionair minister van Economische Zaken Henk Kamp in een Kamerbrief. Dat blijkt uit een rapport van Wageningen Economic Research. "Het betreft de schade voor verschillende soorten bedrijven in de pluimveeketen,...